Cirtuo je vodeći ponuditelj alata namijenjenih
nabavi sa svrhom pretvaranja nabavnih strategija
u svakodnevne aktivnosti s mjerljivim rezultatima.
Naša tri web-alata za učinkovito upravljanje strateškim aktivnostima u nabavi.
Cirtuo strateški model za nabavne kategorije
Upravljanje nabavnim kategorijama
Ubrzane uštede, smanjeni nabavni rizici, novostvorene vrijednosti inovacijama i poboljšanjem procesa.
Primjena više od 500 provjerenih strategija za nabavne kategorije i više od 100 općih poluga.
PREDNOSTI
BRZA SAMOPROCJENA
Samo 2%
direktora nabave vrednuju vlastito upravljanje nabavnim kategorijama izvrsnim.
PREDNOSTI
Identifikacija novih ušteda, povećanje učinkovitosti organizacije i transparentnosti nabavnih aktivnosti.
Prikazivanje realiziranih ušteda u računu dobiti i gubitka za direktne i indirektne nabavne kategorije.
Razvoj značaja nabave kao vitalnog čimbenika poslovnog uspjeha.
Zamjena suboptimalnih rješenja jedinstvenim integriranim alatom.
ZATVORI
Cirtuo strateški model za dobavljače
Upravljanje dobavljačima
Pospješivanje odnosa s dobavljačima, povećanje učinkovitosti i smanjivanje rizika za kritične dobavljače.
Korištenje više od 150 provjerenih strategija za dobavljače i više od 60 općih poluga u suglasju sa strategijama nabavnih kategorija.
PREDNOSTI
BRZA SAMOPROCJENA
9 od 10
nabavnih menadžera priznaju da ne koriste optimalno sve sposobnosti i kapacitete dobavljača.
PREDNOSTI
Jamčenje vrhunske učinkovitosti i pouzdanosti ključnih dobavljača.
Identifikacija prave motivacije i interesa ključnih dobavljača.
Fokusiranje na ključne dobavljače s nestalnom učinkovitošću.
Integracija ključnih dobavljača u odabrane strateške procese.
ZATVORI
Cirtuo strateški model za funkciju nabave
Razvoj funkcije nabave
Optimiranje nabavne organizacije i procesa, jačanje strateškog značaja nabave i razvoj kompetencija.
Primjena 30 procjena nabavnih organizacija i više od 200 općih poluga najbolje nabavne prakse za komercijalnu i javnu nabavu.
PREDNOSTI
BRZA SAMOPROCJENA
Više od 80%
vremena nabavnih menadžera još uvijek se troši na operativne aktivnosti i urgentne mjere.
PREDNOSTI
Pospješivanje nabavne djelatnosti u privatnim i javnim tvrtkama.
Reduciranje operativnih aktivnosti uz fokusiranje na aktivnosti koje generiraju novostvorenu vrijednost.
Razvoj i testiranje sposobnosti zaposlenika i organizacije.
Jačanje discipline i transparentnost provedbom jedinstvenog rješenja u procesu strateške nabave.
ZATVORI
Modul
Upravljanje nabavnim
kategorijama
Modul
Upravljanje
dobavljačima
Modul
Razvoj funkcije
nabave
Web-alat
Web-alat omogućuje upravljanje nabavnim kategorijama i ključnim dobavljačima, te razvoj nabavne organizacije u četiri koraka.
Vaše nabavne kategorije ili predmeti nabave, ključni dobavljači te razvoj nabavne organizacije mogu se obuhvatiti u četiri jednostavna koraka.
Web-alat podržava pristup u četiri koraka te primjenjuje niz provjerenih analitičkih metoda i predložaka za nabavu.
Četiri koraka
1
Analiza
Omogućuje novi pogled na nabavne kategorije ili predmete nabave, dobavljače i organizaciju kao rezultat strukturirane analize.
više +
zatvori -
Na raspolaganju je više različitih nabavnih analiza:, SWOT analiza, ključne troškovne stavke sa tehničkom analizom, procjena faktora rizika, Kraljičeva matrica, procjena 360 stupnjeva za organizaciju, financijska analize dobavljača, vrednovanje učinka dobavljača, Porterova analiza "Five Forces", preferencing model za dobavljače itd.
Primjer za Kraljičevu matricu za nabavne kategorije
Primjer za analizu cost drivera sa tehničkom analizom za nabavne kategorije
Primjer za procjenu faktora rizika za nabavne kategorije ili dobavljače
Primjer za analizu troška / spend analiza za nabavne kategorije i dobavljače
Primjer za procjenu 360-stupnjeva za funkciju nabave
2
Strategija
Identificira strategiju za odabrane nabavne kategorije ili predmete nabave, ključne dobavljače u svrhu postizanja poslovnih ciljeva.
više +
zatvori -
Učinkovit razvoj strategije zasniva se na više od 150 poluga za kategorije i dobavljače te više od 200 provjerenih poboljšanja prakse i procesa unutar nabavne organizacije.
Primjer strateški model Cirtuo™ za nabavne kategorije
Primjer za strateški model Cirtuo™ za dobavljače
Primjer za strateške poluge za dobavljače
Primjer za modul strateški modul Cirtuo™ za funkciju nabave
3
Inicijative
Omogućuje provedbu strategija preobrazbom u konkretne inicijative i svakodnevne aktivnosti.
više +
zatvori -
Sve sastavnice profesionalnog upravljanja inicijativama integrirane su u web-alat: inicijative, zadaci, termini, bilješke, podsjetnici i razni filteri. Iz toga proizlazi učinkovit alat za provedbu ciljanih strategija.

Praktična rješenja smanjuju pogreške, snižavaju troškove, proširuju suradnju, ubrzavaju provedbu inicijativa i omogućuju sigurnu implementaciju strategije.
Primjer za upravljanje inicijativama za dobavljače
Primjer za upravljanje inicijativama za nabavne kategorije, uštede prema stupnju implementacije
4
Rezultati
Pokazuje postignute rezultate - kontrolira realizaciju strategije i sveobuhvatni doprinos poslovanju.
više +
zatvori -
Financijski rezultati u nabavi mjere se na razini inicijativa u smislu ušteda i mogu se u svakom trenutku pregledno prikazati.

Rezultati za nabavne kategorije, predmete nabave, dobavljače i pojedine lokacije su jednostavno su dostupni klikom miša.
Primjer za pregled ušteda u drvu nabavnih kategorija
Primjer za pregled ušteda po inicijativama prema stupnju implementacije
Primjer za vremenski pregled ušteda
Primjer za vremenski razvoj ušteda, usporedba plana i realizacije
Naš doprinos
Cirtuo pretvara nabavne strategije u aktivnosti, stimulira promjene i razvoj ključnih kompetencija u nabavi.
Prenosimo znanje iz alata u svrhu povećanja učinkovitosti. Prijenos znanja omogućuje se provedbom online-seminara ili radionica na licu mjesta.
Radionice se prilagođuju Vašim potrebama, počevši od pilot-projekta i u pravilu završavajući godišnjim sažecima (review sastanci).
Opseg našeg doprinosa smanjuje se ovisno o poboljšanju kompetencija Vašeg tima.
Pilot projekt
4-8 radionica ili web-seminara
2-6 mjeseci
Izrada analiza, strategija i inicijativa za ciljane nabavne kategorije, predmete nabave i dobavljače
Podrška klijentu pri provedbi inicijalne valorizacije nabavne organizacije na temelju "procjene-360-stupnjeva"
Podrška klijentu da razumije metodologiju i web-alat
Godišnji sažeci
2-4 radionice ili web-seminara
jednom godišnje
Optimiranje nabavne učinkovitosti u smislu dobre prakse provjerom opsega, kvalitete i sadržaja u web-alatu
Uvođenje različitih praktičnih postupaka, u svrhu povećanja transparentnosti te efikasnog komuniciranja:
izvrsnih postignuća
rješavanje teških zadataka
ideja za povećanje efikasnosti u svrhu poboljšanja financijskih rezultata
isticanje na projektima
poboljšanje zadovoljstva suradnika
poboljšanje suradnje između organizacijskih jedinica
Nadogradnja
6-10 radionica ili web-seminara
6-12 mjeseci
Uključivanje drugih nabavnih kategorija, predmeta nabave i dobavljača u web-alat
Širenje metodologije i web-alata na ostale organizacijske jedinice prema potrebi
Osiguravanje prihvaćanja i relevantnosti metodologije, web-alata, te razvijenih strategija i inicijativa
Tehnologija i sigurnost
Cirtuo isporučuje strukturirano znanje o nabavi uz tehnologiju po pristupačnim cijenama.
HTML5 omogućuje praktično korištenje na prijenosnim računalima, tabletima i pametnim telefonima, bez instalacije te najvišoj sigurnosnoj razini.
Zadržavanje Vaših informatičkih standarda i platformi internim ili eksternim hostingom.
Jednostavna integracija postojećih predložaka i podataka.
Cirtuo Web-Tool detailed technical specification and security standard available upon request.
Što kažu drugi
Cirtuo web-alat izvrsno je rješenje za definiranje nabavnih strategija i praćenje njihove implementacije. Time se u potpunosti podržavaju naše aktivnosti za nabavne kategorije i dobavljače.

DanXXXijel BanXXXek, Executive Director Central Purchasing, Atlantic Grupa d.d.
Winner „The Best Procurement Organization of the Year 2015,” EIPM Award
Winner „Risk Management in Procurement”, St. Gallen Institute of Technology Management 2015
With Cirtuo’s tool and coaching we have boosted energy and innovation within procurement, and have genuinely aligned procurement with our internal clients. We have gained new perspective on transposing strategies into our day-to-day activities giving us confidence and providing credibility to our ambitious saving targets.

MarXXXko LeXXXkše, CPO Adria Mobil, Slovenia
Procurement Manager of the Year 2014, Slovenian Purchasing Association
Cirtuo nam je omogućio brzu tranziciju iz operativne u stratešku nabavu. Provjeren i strukturirani pristup nabavnim kategorijama, dobavljačima i tenderima polučio je izvanredne rezultate te podigao razinu efikasnosti i transparentnosti u nabavi. Cirtuo stavlja na raspolaganje vrijedne strateške alate te se dokazuje kao pouzdan partner pri upravljanju promjenama u nabavi.

Dr.sc. DorXXXis PeruXXXčić, direktorica ACI d.d., Adriatic Croatia International
Cirtuo nudi pouzdan nabavni alat. Sa Cirtuom smo ustanovili učinkovito upravljanje nabavnim kategorijama i sustavan razvoj ključnih dobavljača.

RobXXXert FruXXXhwirth, Procurement Division Manager Large Hydro, Andritz Hydro GmbH
Cirtuo omogućava razvoj strateške nabave na strukturiran način. Visoka transparentnost nabavnog troška, provjerene analize potreba i tržišta, uz razvoj strategija, kompetencija i organizacije povećava efikasnost nabave i interdisciplinarnu suradnju. Commodity Risk Management kao dio Category Managementa ojačao je upravljanje rizicima i uštedama za strateške nabavne grupe.

IvXXXan ArtuXXXković, Member of the Board, Franck d.d.
Jedinstvena kombinacija web-alata i savjetovanja po potrebi stubokom je promijenila našu nabavu organizaciju i poboljšala našu učinkovitost.

Dr.sc. BerXXXnhard PsoXXXnder, Supply Management Executive Director, Knapp AG
The great thing about working with Cirtuo is that they are ready to offer tailor made solutions. At Molson Coors Procurement, we were not looking for a software solution. Instead, we needed deep Procurement expertise that would support us in refreshing existing Category Management tools and processes. It took incredible effort and patience from Drasko and his team to produce a great Category Management Toolkit that meets the needs of our very diverse Global Procurement team. The new Category Management methodology is now widely used accross our Regions and the results are amazing.
AleXXXn CrnjXXXac, VP Procurement Europe, Molson Coors
Dobro strukturirano upravljanje nabavnim kategorijama bitno je poboljšalo naše strateške aktivnosti u nabavi.

DavXXXor PopXXXović, Executive Director Purchasing, Podravka d.d.
Cirtuo je značajno pridonio promjeni našeg stava prema strateškoj nabavi i odredio smjernice za budući razvoj upravljanja nabavnim kategorijama i dobavljačima.

ChriXXXstian PretXXXterhofer, Sourcing & Procurement Director, Rosendahl Maschinen GmbH member of Knill Group
Cirtuo nam je pomogao razviti naše strateške aktivnosti u nabavi. Stavio nam je na raspolaganje razvojne smjernice, priskrbio nam je znanje, potvrđene metode i alate. Cirtuo je alat koji besprijekorno funkcionira.

JürXXXgen ZahrXXXnhofer, Head of Supply Chain Management, Komptech Umwelttechnik GmbH
Cirtuo objedinjuje desetljeća razvoja znanja o nabavi u jednostavnom i intuitivnom web-alatu. Strateško usmjerenje u nabavi bitno je i za manja poduzeća.

JosXXXef MuchiXXXtsch, Purchasing Manager Elsta Mosdorfer GmbH member of Knill Group
Izvrsnost u nabavi
The name, logos and modes for Cirtuo are internationally registered trademarks. All rights reserved. © 2014 Cirtuo
Samoprocjena izvrsnosti za upravljanje nabavnim kategorijama
NE SLAŽEM SE
SLAŽEM SE
Strategije za ključne nabavne kategorije i velike predmete nabave razvijene su i dokumentirane.
Strategije za ključne nabavne kategorije i predmete nabave usuglašene su s internim klijentima.
Strategije za ključne nabavne kategorije usuglašene su sa strategijama za pripadne dobavljače.
Faktori rizika su identificirani i ugrađeni u strategije za nabavne kategorije ili predmete nabave.
Postoje formulirane i zapisane inicijative ili mjere u svrhu provedbe nabavnih strategija.
Formalni sastanci u svrhu revizije strategija, inicijativa i rezultata planirani su i redovito se održavaju.
Svi podaci i analize za nabavne kategorije ili predmete nabave redovito se aktualiziraju.
Svi dokumenti za nabavne kategorije ili predmete nabave lako su dostupni, a njihove verzije uredno su obilježene.
Category Manageri ili Lead Buyeri ponajviše koriste svoje vrijeme za razvoj i provedbu strategija za nabavne kategorije.
Razvoj i provedba strategija po nabavnim kategorijama ili predmetima nabave standardizirani je postupak.
Na raspolaganju je jedinstven alat za upravljanje nabavnim kategorijama ili predmetima nabave.
Potvrdite odgovore i pogledajte rezultat!
Vaš rezultat za upravljanje nabavnim kategorijama je:
Pošalji
HVALA
NA VAŠEM VREMENU
Kontaktirat ćemo Vas
Samoprocjena izvrsnosti za upravljanje dobavljačima
NE SLAŽEM SE
SLAŽEM SE
Stekli smo dovoljan uvid u motivaciju i interese naših ključnih dobavljača.
Strategije za ključne dobavljače razvijene su i dokumentirane.
Strategije za ključne dobavljače usuglašene su s internim klijentima.
Strategije za ključne dobavljače usuglašene su sa strategijama za pripadne nabavne kategorije ili predmete nabave.
Faktori rizika su identificirani i ugrađeni u strategije za ključne dobavljače.
Postoje formulirane i zapisane inicijative ili mjere u svrhu provedbe strategija za ključne dobavljače.
Formalni sastanci u svrhu revizije strategija, inicijativa i rezultata planirani su i redovito se održavaju.
Svi podaci i analize za dobavljače redovito se aktualiziraju.
Svi dokumenti za dobavljače lako su dostupni, a njihove verzije uredno su obilježene.
Razvoj i provedba strategija za ključne dobavljače standardizirani je postupak.
Na raspolaganju je jedinstven alat za upravljanje dobavljačima.
Potvrdite odgovore i pogledajte rezultat!
Vaš rezultat za upravljanje nabavnim kategorijama je:
Pošalji
HVALA
NA VAŠEM VREMENU
Kontaktirat ćemo Vas
Samoprocjena razvoja nabavne organizacije
NE SLAŽEM SE
SLAŽEM SE
Zahtjevi koji se postavljaju pred nabavu redovito se evaluiraju.
Jasno razumijemo što interni klijenti očekuju od nabave.
Razlika između naše nabave i dobre prakse u nabavi identificirana je i dokumentirana.
Razvojne strategije za nabavu usuglašene su s upravom.
Dokumentirane su razvojne strategije za funkciju tj. organizaciju nabave.
Postoje formulirane i zapisane inicijative ili mjere u svrhu razvoja funkcije tj. organizacije nabave.
Formalni sastanci u svrhu revizije strategija, inicijativa i rezultata planirani su i redovito se održavaju.
Jasno je definirana odgovornost za provedbu pojedinih inicijativa te se ozbiljno primjenjuje u praksi.
Aktualizirana je sva dokumentacija u vezi s razvojem nabave.
Razvoj nabave standardizirani je postupak.
Na raspolaganju je jedinstven alat za podršku pri razvoju nabave.
Potvrdite odgovore i pogledajte rezultat!
Vaš rezultat za upravljanje nabavnim kategorijama je:
Pošalji
HVALA
NA VAŠEM VREMENU
Kontaktirat ćemo Vas