Cirtuo je vodilni ponudnik orodij za upravljanje nabave, s katerimi opredelimo
nabavne strategije, jih pretvorimo v operativne aktivnosti
in merimo uspešnost izvajanja in rezultate.
Spletna orodja za strateško upravljanje z nabavnimi skupinami in učinkovito izvedbo aktivnosti.
Cirtuo strateški model za nabavne skupine
Upravljanje z nabavnimi skupinami
Pospešeno varčevanje, zmanjšana nabavna tveganja, novoustvarjene vrednosti z inovacijami in procesnimi izboljšavami.
Uporaba več kot 500 preverjenih strategij za nabavne skupine in več kot 100 splošnih vzvodov za vsako skupino.
SEZNANITE SE S PREDNOSTMI
HITRA SAMOOCENITEV
Samo 2%
direktorjev nabave ocenjuje lastno upravljanje z nabavnimi skupinami kot izvrstno.
Prednosti
Opredelitev novih potencialov za prihranke, povečanje odzivnosti in transparentnosti nabavnih aktivnosti.
Odražanje doseženih prihrankov v poslovnih izkazih za direktne in indirektne skupine.
Razvoj internega pomena nabave kot pomembnega dejavnika za poslovno uspešnost.
Nadomestitev suboptimalnih rešitev z enkratnim integriranim orodjem.
ZAPRI
Cirtuo strateški model za dobavitelje
Upravljanje z dobavitelji
Pospeševanje odnosov z dobavitelji, zvišanje učinkovitosti in zmanjševanje tvrganj za kritične dobavitelje.
Uporaba več kot 150 preverjenih strategij za dobavitelje in več kot 60 splošnih vzvodov v soglasju s strategijami nabavnih skupin.
SEZNANITE SE S PREDNOSTMI
HITRA SAMOOCENITEV
9 od 10
nabavnih menedžerjev priznava, da ne uporabljajo optimalno vseh sposobnosti in kapacitet dobavitelja.
Prednosti
Zagotavljanje vrhunske učinkovitosti in zanesljivosti ključnih dobaviteljev.
Prepoznavanje dejanske motivacije in interesov ključnih dobaviteljev.
Osredotočenje na ključne dobavitelje, ki ne dosegajo stalne visoke učinkovitosti.
Integracija ključnih dobaviteljev v izbrane strateške aktivnosti.
ZAPRI
Cirtuo strateški model za nabavno funkcijo
Razvoj nabavne funkcije
Optimiranje nabavne organizacije in procesov, krepitev strateškega pomena nabave in razvoj kompetenc.
Praktična uporaba preko 30 izvedenih ocenjevanj nabavnih organizacij in več kot 200 splošnih vzvodov najboljše nabavne prakse za kompleksne nabavne organizacije.
SEZNANITE SE S PREDNOSTMI
HITRA SAMOOCENITEV
Več kot 80%
časa nabavni menedžerji še vedno porabijo za operativne aktivnosti in "gašenje požarov".
Prednosti
Okrepitev razvoja večnivojske nabavne dejavnosti.
Manj posvečanja rutinskim opravilom in osredotočenje na aktivnosti za ustvarjanje višje dodane vrednosti.
Razvoj in testiranje kompetenc zaposlencev in organizacije.
Krepitev discipline in transparentnosti z vključevanjem usklajenih rešitev v proces strateške nabave.
ZAPRI
Modul
Upravljanje z
nabavnimi skupinami
Modul
Upravljanje z
dobavitelji
Modul
Razvoj
nabavne funkcije
Spletno orodje
Spletno orodje omogoča uporabo modulov v štirih korakih
S samo štirimi enostavnimi koraki lahko učinkovito upravljamo z Vašimi nabavnimi skupinami ali predmeti nabave, ključnimi dobavitelji in razvijemo Vašo nabavno organizacijo.
Spletno orodje podpira pristop v štirih korakih in uporablja vrsto preverjenih analitičnih metod in postopkov za nabavo.
Štirje koraki
1
Analiza
Strukturirana analiza omogoča nov pogled na nabavne skupine, dobavitelje in delovanje nabave.
See more +
Close -
Na razpolago je več različnih analitskih orodij: analiza porabe, SWOT analiza, ključni stroškovni nosilci s tehnično analizo, ocenitev dejavnikov tveganja, Kraljičeva matrika, ocenitev 360 stopinj za organizacijo, finančne analize dobaviteljev, vrednotenje dobaviteljev, Porterjeva analiza "Five Forces", model preferenc za dobavitelje idr.
Primer za Kraljičevo matriko za nabavne skupine
Primer za analizo stroškovnega nosilca s tehnično analizo za nabavne skupine
Primer za oceno dejavnikov tveganj za nabavne skupine ali dobavitelje
Primer za analizo stroškov / spend analiza za nabavne skupine in dobavitelje
Primer za oceno 360 stopinj za nabavno funkcijo
2
Strategija
Prepozna in opredeli strategijo za izbrane nabavne skupine, dobavitelje in nabavno funkcijo z namenom doseganja poslovnih ciljev.
See more +
Close -
Učinkovit razvoj strategij je podprt z več kot 150 vzvodi upravljanja s skupinami in dobavitelji ter več kot 200 v nabavni praksi in procesih preverjenimi izboljšavami.
Primer za strateški model Cirtuo(TM) za nabavne skupine
Primer za strateški model Cirtuo(TM) za dobavitelje
Primer za strateške vzvode za dobavitelje
Primer za strateški modul Cirtuo(TM) za nabavno funkcijo
3
Iniciative
Omogoča izvedbo strategij s pretvorbo v konkretne operativne ukrepe in vsakodnevne aktivnosti.
See more +
Close -
Vse sestavine profesionalnega upravljanja z iniciativami so vključene v spletno orodje: iniciative, naloge, termini, zaznamki, pomnilniki in razni filtri, kar omogoča učinkovito in sistematično implementacijo zastavljenih strategij.

Praktične rešitve zmanjšajo napake, znižajo stroške, okrepijo sodelovanje, pospešijo izvedbo in omogočijo zanesljivo izvajanje zastavljene strategije.
Primer za upravljanje s pobudami za dobavitelje
Primer za upravljanje s pobudami za nabavne skupine, prihranki glede na stopnjo implementacije
4
Rezultati
Prikaže dosežene rezultate - nadzira izvajanje strategije in celostni prispevek k uspešnosti poslovanja.
See more +
Close -
Finančne rezultate v nabavi merimo na ravni iniciativ v smislu prihrankov, možno pa jih je v vsakem trenutku pregledno prikazati.

Rezultati za nabavne skupine, dobavitelje in posamezne lokacije so dostopni z enostavnim klikom z miško.
Primer za pregled prihrankov pri lesu pri nabavnih skupinah
Primer za pregled prihrankov po pobudah glede na stopnjo implementacije
Primer za časovni pregled prihrankov
Primer za časovni razvoj prihrankov, primerjava načrta in realizacije
Naš prispevek
Ker Cirtuo podpira izvajanje sprememb in stalni razvoj kompetenc, pretvarja strategije v dejanja.
V orodje stalno vgrajujemo aplikativna spoznanja iz prakse in tako še povečujemo njegovo učinkovitost. Prenos znanja omogočamo z on-line seminarji ali z delavnicami na kraju samem.
Delavnice prilagajamo vašim potrebam, začnemo s pilotnimi projekti in praviloma končamo z nadzornimi srečanji.
Obseg našega sodelovanja se zmanjšuje z dvigovanje kompetenc v vaši ekipi.
Pilot projekt
4-8 delavnic ali spletnih seminarjev
2-6 mesecev
Izdelava analiz, strategij in pobud za ciljne nabavne skupine in dobavitelje
Podpora naročniku pri izvedbi začetnega vrednotenja nabavne organizacije na podlagi "ocenitve 360 stopinj"
Podpora naročniku pri razumevanju metodologije in spletnega orodja.
Letni povzetki
2-4 delavnice ali spletni seminarji
enkrat letno
Optimiranje nabavne učinkovitosti v smislu dobre prakse s preverjanjem obsega, kvalitete in vsebin v spletnem orodju
Uvajanje različnih praktičnih postopkov, z namenom zvečanja transparentnosti ter učinkovitega komuniciranja:
izjemnih dosežkov
rešitve za težke naloge
zamisli za povečanje učinkovitosti in doseganje prihrankov
posebni dosežki na projektih
izboljšanje zadovoljstva pri uporabnikih
izboljšanje sodelovanja med organizacijskimi enotami
Follow up
6-10 delavnic ali spletnih seminarjev
6-12 mesecev
Vključevanje drugih nabavnih skupin, predmetov nabave in dobaviteljev v spletno orodje
Uvajanje metodologije in spletnega orodja v ostale organizacijske enote (po potrebi)
Zagotavljanje sprejemanja metodologije, spletnega orodja ter razvitih strategij in pobud
Tehnologija in zanesljivost
S Cirtuom vam je strukturirano ekspertno znanje o nabavi dostopno s sodobno tehnologijo in po dostopnih cenah.
HTML5 omogoča praktično uporabo na prenosnih računalnikih, tabletih in pametnih telefonih brez instaliranja na vaših sistemih ter ob najvišji ravni zanesljivosti.
Interno ali eksterno gostovanje omogoča skladnost z vašimi IT pravili in standardi ravnanja s podatki.
Enostavna integracija obstoječih obrazcev in podatkov.
Cirtuo Web-Tool detailed technical specification and security standard available upon request.
Kaj pravijo drugi
Cirtuo web-orodje je izvrstna rešitev za definiranje nabavnih strategij in spremljanje implementacije le-teh. Odlično podpira naše strateške aktivnosti za nabavne skupine in dobavitelje.

DanXXXijel BanXXXek, Executive Director Central Purchasing, Atlantic Grupa d.d.
Winner „The Best Procurement Organization of the Year 2015,” EIPM Award
Winner „Risk Management in Procurement”, St. Gallen Institute of Technology Management 2015
With Cirtuo’s tool and coaching we have boosted energy and innovation within procurement, and have genuinely aligned procurement with our internal clients. We have gained new perspective on transposing strategies into our day-to-day activities giving us confidence and providing credibility to our ambitious saving targets.

MarXXXko LeXXXkše, CPO Adria Mobil, Slovenia
Procurement Manager of the Year 2014, Slovenian Purchasing Association
Cirtuo nam je omogočil hiter prehod iz operativne v strateško nabavo. Preverjen in strukturiran dostop do nabavnih skupin, dobaviteljev in razpisov je imel za posledico izjemne rezultate ter povečanje učinkovitosti in transparentnosti v nabavi. Cirtuo daje na razpolago koristna strateška orodja ter se dokazuje kot zanesljiv partner pri upravljanju s spremembami v nabavi.

Dr.Sc. DorXXXis PeruXXXčić, direktorica ACI d.d., Adriatic Croatia International
Cirtuo ponuja zanesljivo nabavno orodje. S Cirtuom smo zasnovali učinkovito upravljanje z nabavnimi skupinami in sistemski razvoj ključnih dobaviteljev.

RobXXXert FruhXXXwirth, Procurement Division Manager Large Hydro, Andritz Hydro GmbH
Cirtuo enables development of strategic procurement in a highly structured manner. By insisting on transparency of the procurement cost, analysis of requirements and markets, development of category strategies, competencies and organizational proficiencies, Cirtuo amplifies the efficiency of procurement and interdisciplinary cooperation in general. Commodity Risk Management as part of the Category Management has strengthened risk management and savings in all strategic categories.

IvXXXan ArtuXXXković, Member of the Board, Franck d.d.
Enkratna kombinacija spletnih orodij in svetovanja z inštruiranjem vsakič, ko ga potrebujete, je močno spremenila podobo naše organizacije ter potrdila naše delo in naše dosežke.

Dr. BerXXXnhard PsoXXXnder, Supply Management Executive Director, Knapp AG
The great thing about working with Cirtuo is that they are ready to offer tailor made solutions. At Molson Coors Procurement, we were not looking for a software solution. Instead, we needed deep Procurement expertise that would support us in refreshing existing Category Management tools and processes. It took incredible effort and patience from Drasko and his team to produce a great Category Management Toolkit that meets the needs of our very diverse Global Procurement team. The new Category Management methodology is now widely used accross our Regions and the results are amazing.
AleXXXn CrnjXXXac, VP Procurement Europe, Molson Coors
Dobro strukturirano upravljanje z nabavnimi skupinami, ki ga zagotavlja Cirtuo, je na najboljši način potrdilo za našo strategijo nabavne prakse.

DavXXXor PopoXXXvic, Executive Director Purchasing, Podravka d.d.
Cirtuo je pomembno prispeval pri spremembi našega odnosa do strateške nabave in določil smer za razvoj upravljanja z nabavnimi skupinami in dobavitelji v prihodnjosti.

ChrXXXistian PrettXXXerhofer, Sourcing & Procurement Director, Rosendahl Maschinen GmbH member of Knill Group
Cirtuo nam je pomagal razviti naše strateške aktivnosti v nabavi. Dal nam je na razpolago razvojne usmeritve, posredoval nam je znanje, potrjene metode in orodja. Cirtuo je orodje, ki funkcionira brezhibno.

JürXXXgen ZahXXXrnhofer, Head of Supply Chain Management, Komptech Umwelttechnik GmbH
Cirtuo je poenotil desetletja razvoja znanj o nabavi v enostavnem in intuitivnom spletnem orodju. Strateška usmerjenost v nabavi je bistvenega pomena tudi za manjša podjetja.

JosXXXef MuchXXXitsch, Purchasing Manager Elsta Mosdorfer GmbH member of Knill Group
Odličnost v nabavi
The name, logos and modes for Cirtuo are internationally registered trademarks. All rights reserved. © 2014 Cirtuo
Samoocenitev glede upravljanja z nabavnimi skupinami
NE STRINJAM SE
STRINJAM SE
Ažurirane strategije so pripravljene v pisni obliki za vse ključne nabavne skupine.
Strategije za ključne nabavne skupine so usklajene z internimi uporabniki.
Strategije za ključne nabavne skupine so usklajene s strategijami za dobavitelje, povezane s temi skupinami.
Prepoznani in opredeljenii so dejavniki tveganja posameznih skupin in vključeni v nabavne strategije.
Za izvedbo nabavnih strategij imamo opredeljene in zapisane iniciative ter ukrepe.
Načrtovani so redni formalni sestanki za revizijo strategij, iniciativ in rezultatov.
Vse skupine podatkov so ažurne - analiza stroškov, strategije, iniciative in rezultati.
Vse skupine dokumentov so dostopne brez težav, verzije le-teh pa so primerno označene z datumom in zaznamovane.
Category Managerji ali Lead Buyerji uporabijo največ svojega časa za razvoj in izpeljavo strategij za nabavne skupine.
Razvoj strategij nabavnih skupin in njihovo izvajanje sta standarizirana.
Upravljanje nabavnih skupin je v celoti podprto z usklajenim orodjem.
Potrdite odgovore in poglejte rezultat!
Your score for Category Management is:
2 out of 5
There is a significant room for improvement - we can help you out!
If you want to get in touch, leave us your detail:
Pošlji
HVALA
ZA VAŠ ČAS
Oglasili se vam bomo
Samoocenitev glede upravljanja z dobavitelji
NE STRINJAM SE
STRINJAM SE
Dobili smo zadosten vpogled v motivacijo in interese naših ključnih dobaviteljev.
Razvili in dokumentirali smo strategije za ključne dobavitelje.
Strategije za ključne dobavitelje so usklajene z internimi uporabniki.
Strategije za ključne dobavitelje so usklajene s strategijami za pripadajoče nabavne skupine.
Dejavniki tveganja so prepoznani in vgrajeni v strategije za ključne dobavitelje.
Imamo formulirane in zapisane iniciative ali ukrepe za izvedbo strategij za ključne dobavitelje.
Redni načrtovani formalni sestanki zaradi revizije strategij, iniciativ in rezultatov.
Vse podatke in analize za dobavitelje redno aktualiziramo.
Vsi dokumenti za dobavitelje so dostopni brez težav, različice le-teh pa so primerno zaznamovane.
Razvoj in izpeljava strategij za ključne dobavitelje je standardizirani postopek.
Na razpolago je enotno orodje za upravljanje z dobavitelji.
Potrdite odgovore in poglejte rezultat!
Your score for Supplier Management is:
2 out of 5
There is a significant room for improvement - we can help you out!
If you want to get in touch, leave us your detail:
Pošlji
HVALA
ZA VAŠ ČAS
Oglasili se vam bomo
Samoocenitev razvoja nabavne organizacije
NE STRINJAM SE
STRINJAM SE
Zahteve, ki se zastavljajo nabavi, redno evalviramo.
Jasno razumemo, kaj interni naročnik pričakuje od nabave.
Razlika med našo nabavo in dobro prakso v nabavi je identificirana in dokumentirana.
Razvojne nabavne strategije so usklajene z vodstvom.
Razvojne strategije za funkcijo nabave so urejeno dokumentirane.
Imamo opredeljene in zapisane iniciative, merila in ukrepe za zagotavljanje upoštevanja strategij.
Formalni sestanki zaradi revizije strategij, iniciativ in rezultatov so načrtovani in redni.
Jasno je opredeljena odgovornost za uresničevanje posameznih iniciativ, ter jo resno uporabljamo v praksi.
Vsi relevantni dokumenti so dosegljivi brez težav, različice le-teh pa so pravilno datirane in kodirane.
Razvoj nabave je standardizirani postopek, vključen v tekočo dejavnost.
Na razpolago je usklajeno podporno orodje za razvoj nabave.
Potrdite odgovore in poglejte rezultat!
Your score for Procurement Development is:
2 out of 5
There is a significant room for improvement - we can help you out!
If you want to get in touch, leave us your detail:
Pošlji
HVALA
ZA VAŠ ČAS
Oglasili se vam bomo